Bibliográfia PDF Nyomtatás
 • A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk., 2010
 • A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947, Budapest, Napvilág Kiadó, 2004
 • A. Sajti Enikő: Hungarians in the Voivodina 1918-1947. New York, Columbia University Press, 2003
 • A. Sajti Enikő: Josip Broz Tito. Budapest, Pannonica, 2000
 • A. Sajti Enikő: Kényszerpályán: magyarok Jugoszláviában, 1918-1941. Szeged, Hispánia, 1997.
 • A. Sajti Enikő: Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Szeged, JATE, 1991
 • A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944: A magyar kormányok délszláv politikája. Budapest, Kossuth, 1987
 • Ádám István - Csorba Béla - Matuska Márton - Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin, VMDP Történelmi Bizottsága, 2001
 • Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. Budapest, BIP, 2002
 • Baki Ferenc - Vébel Lajos: A Petőfi-brigád: visszaemlékezések. Novi Sad, Forum, 1968
 • Bakos Pál: Zsablya, 2005. november 5.: megemlékezés. Palánka, a szerző kiadása, 2006
 • dr. Balla Ferenc és dr. Balla István: Bezdán története. 3. köt. Tóthfalu, Logos, 2001
 • Buzási János: Az újvidéki razzia. Budapest, Kossuth, 1963
 • Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Budapest, Magvető, 1991
 • Cseres Tibor: Hideg napok. Budapest, Magvető, 1964
 • Cirkl Zsuzsa - Fuderer László: Bácskai golgota – a vallásüldözés áldozatai. Tóthfalu, Logos, 1998
 • Courtois, Stéphane: A kommunizmus fekete könyve. Budapest, Nagyvilág, 2001
 • Források a Délvidék történetéhez. [szerk. Csorba Béla] Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1997-1999
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon. Szeged, Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2007
 • Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése. Budapest, Zrínyi, 2002
 • Hartmann, Nikolaus – Hartmann, Oswald – Hartmann, Roland – Mačković, Stevan – Pál Károly: Az igazság Szikics példáján. Újvidék, Fórum, 2007
 • Homonnay Elemér: Attrocities, Committed, by Tito s Communist partisans in Occupied Southern Hungary. Cleveland, Council for Liberation of Southern Hungary, 1957
 • Illés Sándor: Sirató. Budapest, Szépirodalmi, 1977
 • Karapandžić, Borivoje: Jugoslovensko krvavo proleće 1945. Titovi Katini i Gulagi. Beograd, Mladost, 1990
 • dr. Kasaš, Aleksandar: Mađari u vojvodini 1941-1946. Novi Sad, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, odsek za Istoriju, 1996
 • Matuska Márton: Megvert pásztorunk: adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához. Bácsfeketehegy, Református Keresztyén Egyház, 2008
 • Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? Temerin, VMDP Történelmi Bizottsága, 2004
 • Matuska Márton: Három mártírunk: Sörös Imre, Dupp Bálint, Nagy Győző. Subotica, Szabadegyetem, 2002
 • Matuska Márton: Hazánk, a mostoha: riportok a délvidéki és nem délvidéki magyarokról az 1992. évben. Újvidék, Magyar Szó, 1994
 • Matuska Márton: A megtorlás napjai. Ahogy az emlékezet megőrizte. Novi Sad, Forum, 1991
 • Mementó. [szerk. Dr. Bogner István – Sinkovics Ferenc] Szabadka, Az 1944-ben kivégzettek Szabadka város történelmi Emlékbizottsága, 2003
 • Mementó 1944-1945. [szerk. Szabó József] Bajmok, Vajdasági Magyar Helytörténeti Bizottság, 2010
 • Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Délvidéki fátum 1944-1945.I. Budapest, Hatodik síp alapítvány, 1995
 • Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon. Kanizsa, 1994
 • Ötvenezer magyar vértanú, tudósítás a jugoszláviai magyar Holocaustról, 1944-1992. [szerk. Kubinyi Ferenc]. Budapest, Argos, 1993
 • Papp Imre: Ez a mi kálváriánk, Újvidék, a szerző kiadása, 1999
 • Rémuralom a Délvidéken: tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenes atrocitásokról. [... szerk. Csorba Béla, Matuska Márton, Ribár Béla]. Újvidék, Atlantis, 2004
 • Serbia ikomentari 1900/1991. Beograd, Zaduzbina Miloša Crnjanskog, 1991
 • Szigethy György: Szemtanúja voltam Tito délvidéki vérengzéseinek. Cleveland, Katolikus Magyarok Vasárnapja Ny., 1956
 • Szloboda János: Zentán történt '44-ben. Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1997
 • Szondi Ildikó: A Délvidék nemzetiségi demográfiai adatai, különös tekintettel a magyarság adataira. Szeged, SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005
 • Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Keresem az apám sírját. Tóthfalu, Logos, 1999
 • Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba. Újvidék, Napló, 1996
 • Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944-1954. Kronológia. Előkészületben

Cikkek, tanulmányok:


 • A. Sajti Enikő: Mit tudunk a „még hidegebb napok”-ról? A délvidéki megtorlás magyar áldozatai. In: História 2010/1-2, 37-43.
 • A. Sajti Enikő: Hány magyar áldozata volt a partizánmegtorlásoknak a Délvidéken? Historiográfiai áttekintés. In: Limes, 2009/3sz., 117-132.
 • A. Sajti Enikő: Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken. In: Rubicon, 2009/5, 30-38.
 • A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947. In: Bennünk élő múltjaink: történelmi tudat - kulturális emlékezet. [szerk. Papp Richard, Szarka László]. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. 203-210.
 • A. Sajti Enikő: A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái, 1944-1947. In: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században: tanulmányok. [szerk. Egry Gábor, Feitl István]. Budapest, Napvilág, 2005. 214-222.
 • A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947. In: Volt egyszer egy ország: Jugoszlávia létrehozása és széthullása. Tóthfalu, Logos, 2003. 101-121.
 • A.Sajti Enikő: Magyar - horvát államközi kapcsolatok (1941-1944). In: Életünk Kelet-Európa: tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. [szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula]. Budapest, Pannonica, 2003. 9-13.
 • A. Sajti Enikő: Háború és kisebbségpolitika: magyarok és szerbek, 1941-1945. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében: tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. [szerk. Fischer Ferenc, Majoros István, Vonyó József]. Pécs, Univ. Press, 2000. 37-42.
 • A.Sajti Enikő: Megtorlás vagy konszolidáció? Délvidék 1941-1944. In: The Holocaust in Hungary: fifty years later. [ed. by Randolph L. Braham a. Attila Pók.] New York, Rosenthal Inst. for Holocaust Studies, 1997. 379-388.
 • Dr. Balla Ferenc – Dr. Balla István: A bezdáni vérfürdő, 1944. In: Honismeret, 2001/3.
 • Forró Lajos: Megtorlás Martonoson a partizán iratok tükrében. In: Bácsország, 2010/2, 40-47.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. In: Rubicon, 2009/5, 40-44.
 • Gulyás László: Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? In: Rubicon, 2009/5, 39.
 • Matuska Márton: A délvidéki magyarság tragédiája. In: Rubicon, 2009/5, 46-47.
 • Matuska Márton: A békülés útja a szembenézés. In: Együttélésre ítélve: a szerb-magyar együttélésről szervezett szeminárium válogatott referátumainak gyűjteménye, 2004-2006. [szerk. Guszton András, Slavko Vrhovac]. Temerin, Esély a Stabilitásra Alapítvány, 2007. 56-65.
 • Három zsablyai áldozat. „Az egész faluban lincshangulat uralkodott”. Bakos Ferencné és Bakos Pál visszaemlékezése [közreadja: Matuska Márton] In: Rubicon, 2009/5, 48-51.
 • Mészáros Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben. In: Regio – Kisebbség, politika, társadalom 1994. 5. évf. 1.sz.
 • Pihurik Judit: Hideg napok. Délvidék, 1941-1944. In: Rubicon, 2009/5, 20-29.
 • Sebők László: Fogyadozó magyarság. A vajdasági magyar népességcsökkenéséről. In: Rubicon, 2009/5, 52-53.